من سرم توی کار خودم بود ...

نی نی کوچولو

بعد یه روز یه نفر رو دیدم ...

نی نی کوچولو سال

اون این شکلی بود !

نی نی کوچولو سال

ما اوقات خوبی با هم داشتیم ..

نی نی کوچولو سال

من یه کادو مثل این بهش دادم

نی نی کوچولو سال

وقتی اون هدیه من رو پذیرفت ، من اینجوری شدم!

نی نی کوچولو سال

ما تقریبا همه شب ها ، با هم گفت و گو می کردیم ..

نی نی کوچولو سال

و این وضع من توی اداره بود ..

نی نی کوچولو سال

وقتی همکارام من و دوستم رو دیدند، اینجوری نگاه می کردند ..

نی نی کوچولو سال

و من اینجوری بهشون جواب می دادم

نی نی کوچولو سال

اما روز والنتاین ، اون یک گل رز مثل این داد به یه نفر دیگه..

و من اینجوری بودم  ...

نی نی کوچولو سال

بعدش اینجوری شدم ...

نی نی کوچولو سال

احساس من اینجوری بود ..

نی نی کوچولو سال

بعد اینجوری شدم ...

نی نی کوچولو سال

بله .. آخرش به این حال و روز افتادم ...

نی نی کوچولو سال

پدر عاشقی بسوزه !

نی نی کوچولو سال

/ 1 نظر / 24 بازدید

جالب بود بازم از اینا بذار