قلب

قلبلبخندسوال

 پسر به دختر گفت اگه یه روزی به قلب احتیاج داشته باشی اولین نفری هستم

 که میام تا قلبمو با تمام وجودم تقدیمت کنم.دختر لبخندی زد و گفت ممنونم

 تا اینکه یک روز اون اتفاق افتاد..حال دختر خوب نبود..نیاز فوری به قلب داشت..از

 پسر خبری نبود..دختر با خودش میگفت :میدونی که من هیچوقت نمیذاشتم تو

 قلبتو به من بدی و به خاطر من خودتو فدا کنی..ولی این بود اون حرفات..حتی

 برای دیدنم هم نیومدی...شاید من دیگه هیچوقت زنده نباشم.. آرام گریست و

 دیگر چیزی نفهمید...

 چشمانش را باز کرد..دکتر بالای سرش بود.به دکتر گفت چه اتفاقی افتاده؟دکتر

 گفت نگران نباشید پیوند قلبتون با موفقیت انجام شده.شما باید استراحت

 کنید..درضمن این نامه برای شماست..!

 دختر نامه رو برداشت.اثری از اسم روی پاکت دیده نمیشد. بازش کرد و درون آن 

چنین نوشته شده بود: 

 سلام عزیزم.الان که این نامه رو میخونی من در قلب تو زنده ام.از دستم ناراحت

 نباش که بهت سر نزدم چون میدونستم اگه بیام هرگز نمیذاری که قلبمو بهت

 بدم..پس نیومدم تا بتونم این کارو انجام بدم..امیدوارم عملت موفقیت آمیز باشه.

 (عاشقتم تا بینهایت)

 دختر نمیتوانست باور کند..اون این کارو کرده بود..اون قلبشو به دختر داده بود..

آرام اسم پسر را صدا کرد و قطره های اشک روی صورتش جاری شد..و به

خودش گفت چرا هیچوقت حرفاشو باور نکردم.

داستان لاو داستان عاشقانه داستانخنده دار داستان جذاب داستان با حال داستان سرگرم کننده داستان قشنگ داستان کوتاه داستان عشق داستان عشقی داستان بلند داستانغمناک داستان لطیف داستان احساسی داستان خوب داستان سرگرم کننده داستان لیلی ومجنون داستان سگسی داستان هندی داستان بچه گانه داستان غمنا.

/ 0 نظر / 27 بازدید