سوزنی شکسته

قلبسوزنی شکستهمنتظر

به مادرم گفتم مرا با چیزی عوض کن

چیزی ارزشمند!

چیزی گران!

سوزنی شکسته تا بتوانی با آن خار پایت را درآوری

زنده یاد حسین پناهی

/ 0 نظر / 23 بازدید